ยินดีต้อนรับสู่เว็บประสานงานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ : HDC , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข